மொத்தமாக மொட்டையடிக்கப்படும் ஓபிசி(OBC) பிரிவினர்! சமூகநீதி எங்கே? கொந்தளிக்கும் டாக்டர் ராமதாஸ்!