மூத்த அரசியல்வாதி காலமானார்.. சோகத்தில் தொண்டர்கள்.!!