திமுக - கருணாநிதியின் குடும்ப - வாரிசு அரசியலை போட்டு தாக்கிய தளபதியின் தந்தை எஸ்ஏசி.!