லத்தியால் பெண்ணை தாக்கிய காவலர்கள்., உயிரிழந்த பெண்.! அதிரடி நடவடிக்கை எடுத்த டி.ஐ.ஜி.!