சுவையான 'புதினா டிக்கி' ஒரு முறை இப்படி ட்ரை பண்ணி பாருங்க