தயாரிப்பு மேலாளரை இரண்டாவது திருமணம் செய்த பிரபல நடிகை.!