அவசர சமையல்.. முட்டைக்கோஸை வைத்து இப்படி செய்யுங்கள்.!