தோல்வியை தழுவிய லக்னோ - ராஜஸ்தானுக்கு அடித்த ஜாக்பாட் .!