ரவுடிகளின் கூடாரமா பாஜக? கட்சியில் இணைந்த படப்பை குணாவுக்கு முக்கிய பதவி!