ஐய்யப்பன் கோவில் நடை இன்றுடன் மூடல்- தேவஸ்தானம் அறிவிப்பு.!