பாட்டியாக மாறிய ஆண்ட்ரியா.! ஃபர்ஸ்ட் லுக்கில் இப்படி ஒரு பின்னணியா.?!