தாலியை கூட கழற்ற சொன்னீர்களே? உங்கள் வீடுகளில் சோதனை நடத்தினால் என்ன? உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை கேள்வி!