மகள்களின் கழுத்தை அறுத்து தந்தை தற்கொலை - காரணம் அறியாமல் தவிக்கும் போலீசார்!