மணமகன் கூறிய ஒரு வார்த்தை.! திருமணம் முடிந்த 3 வது நிமிடத்தில் விவாகரத்து செய்த மணமகள்.!!