இது திட்டமிட்ட சதி., உள்நோக்கத்துடன் வெளியான அறிக்கை.! மருத்துவர் இராமதாஸ் அவசர கோரிக்கை.!