வரிகட்டாததால், அதிரடியாக முடக்கப்பட்ட பிரபல நடிகரின் வங்கி கணக்குகள்!