கடலூர் மாவட்ட கிராம பகுதிகளுக்கு அரசு பேருந்து சேவை நிறுத்தம்!