உலக அரங்கையே அதிரவைத்து தமிழத்திற்கு பெருமை சேர்த்த சிறுவன்! புகழாரம் சூட்டிய ஏஆர் ரஹ்மான்.!