பேரறிவாளன் விடுதலை எல்லையற்ற மகிழ்ச்சியை தருகின்றது! வைகோ.!