விக்ரம் லேண்டர் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது புகைப்படங்களை வெளியிட்டது நாசா.!