கிங் பிஷர் பீர் கிடைக்கவில்லை என்று ஆட்சியரிடம் மனு அளித்த போதை ஆசாமி.!