ஜோஸ் ஆலுக்காஸ் நகைக்கடையில் 2 வது நாளாக தொடரும் விசாரணை!