நாங்க ஜோடி ஜோடியாக தான் அறிமுகம் ஆவோம்! விசித்திரமான தமிழக வீரர்களின் டெஸ்ட் எண்கள்!