ஒற்றை செருப்பில்., மொத்த தமிழர் பண்பாட்டையும் சிதைத்த முக ஸ்டாலின்.! இன்று காலை அரங்கேறிய கூத்து.!