இடுப்பழகி வெளியிட்ட ஹாட் போட்டோ.! உருகிய ரசிகர்கள்.!