ஜம்மு காஷ்மீர் : வீடு இடிந்து விழுந்து 3 சகோதரர்கள் பலி.!