7.5% இடஒதுக்கீடு, திமுக உரிமை கோரும் வேளையில், டாக்டர் ராமதாஸ் என்ன சொல்லியிருக்கிறார் தெரியுமா?!