தரமற்ற கண் சொட்டு மருந்து... 30 பேருக்கு நேர்ந்த கதி... இந்திய நிறுவனத்தின் மீது இலங்கை அரசு குற்றச்சாட்டு...!