அனைத்து வித சக்திகளையும் அள்ளி கொடுக்கும் நிலக்கடலையின் அற்புத பயன்கள்.!