தமிழகத்தில் 5 நாட்களுக்கு மிதமான மழை - வானிலை ஆய்வு மையம்