சந்தானம் நடிக்கும் புதிய திரைப்படத்தின் டைட்டில் மற்றும் போஸ்ட்டரை வெளியிடும் கமல்!