டேக்காப் ஆகியதும் எஞ்சினில் சம்பவம்... உயிரை கையில் பிடித்து கதறிய 231 பயணிகள்..!