வேலையை காப்பாற்றிக்கொள்ள, கேப் டிரைவர் செய்த செயலால் நடந்த விபரீதம்!