அடடா., அடுத்தது டிவிட்.! இரட்டை மகிழ்ச்சியில் டிடிவி தினகரன்.!