திண்டுக்கல் வேளாண் பெருமக்களின் கோரிக்கை., உடனே உத்தரவிட்ட தமிழக முதல்வர்!