காயத்தில் இருந்து மீண்ட இந்திய வீரர்! அணியில் இடம்பெறாத என் நண்பருக்காக வருத்தம் அடைகிறேன் - கேப்டன் கோலி!