உடல் சூட்டை குறைக்கும் சீரகத் தண்ணீரின் அற்புதமான நன்மைகள்.!