“தேன் தடவிய” விஷத்தை சாமர்த்தியமாக கொடுக்க நினைக்கும் பள்ளி கல்வித்துறை! எச்சரிக்கும் தங்கம் தென்னரசு!