திருச்சி | இரு கல்லூரி மாணவிகளுக்கு இடையே ஏற்பட்ட காதல்! அடித்து உதைத்து விரட்டி அனுப்பிய பெற்றோர்!