காதலர் தினத்தில் மாணவிகளுக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்த கல்லூரி நிர்வாகம்.! உஷாரான பெற்றோர்கள்.!