வலிப்பு, வாந்தி... ஸ்கேன் செய்து பார்க்கையில் காத்திருந்த அதிர்ச்சி.!