தேர்வெழுதிய இடத்தில் கைவரிசையைக் காட்டிய இளைஞர் கைது.!