பெங்களூரு விமான நிலையத்தில் அனகோண்டா குட்டிகள்..அலறிஓடிய பயணிகள் மற்றும் அதிகாரிகள்.!!