தைப்பொங்கலுக்கு குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு ரூ. 3000.. நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானம்.!!