மீன் சாப்பிட்டதால் கோமா நிலைக்கு சென்ற பெண்! தோழி தெரிவித்த அதிர்ச்சி தகவல்!