பூஸ்டர் தடுப்பூசி விவகாரம்.! செல்போனுக்கு வரும் லிங்க்., தொட்டாலே சோலி முடிஞ்சுடுமாம்., போலீஸ் எச்சரிக்கை.!