பள்ளி மாணவி வன்கொடுமை! மூடி மறைக்க முயன்ற திமுகவின் பெரும் புள்ளி!