கார்த்திகை தீபம் : 3000 சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கம்.!