மாஸ்டருக்கு பிறகு வேற லெவலாகி போன குழந்தை நடிகர்.! இப்ப டாப் டக்கர்.!