ஈரோட்டில் 13 குழந்தை பெற்ற தந்தை! 8 முறை போராடி., இறுதியில் "அந்த" ஆப்ரேஷன் சக்ஸஸ்!